Претседател

 

Илија Николовски

Претседател на ПОПГМ

 

Лични податоци:

Роден е на 6 јули 1948 година во с. Панчарево - Берово

Оженет е со сопругата Снжана која е дипл. инжинер по хемија

Има две деца

 

Образование:

1967 Средно образование - гимназија Делчево

1967-1971 Воена Академија на Копнената Војска - Белград

1974 Школа за странски јазици - Белград

1980-1982 Командно-Штабна Академија на КоВ - Белград

1996-1997 НАТО Одбранбен Колеџ - Рим

Говори англиски,грчки и бугарски јазик

 
Професионална кариера:

1973-1977 Ги извршува сите командни должности од комадир на вод

                   до командант на корпус.

1977-1980 Помошник на Воен Аташе - Р.Грција

1990-1992 Воен Аташе во Софија - Р.Бугарија

1992-1993 Командант на бригада на АРМ/гарнизон - Тетово

1993-1995 Раководител на одделение за меѓународна соработка -

                   Кабинет на министер - Министерство за одбрана на

                   Република Македонија

 1995-1998 Директор на Дирекција за меѓународна соработка во

                  Министерството за Одбрана

                  -учествува во изработката на сите фундаментални документи

                   за приближувањето на Р. Македонија до Партнерството за Мир

                  и склучување на првите меѓународни договори за соработка

                  од областа на одбраната, како и изработкаата на упатствата

                  за работа на воено-дипломатските претставништва

                   и „Воениот Протокол“

2002-2004 Воен претставник на Р. Македонија во Воениот Комитет на НАТО

                  во Брисел, Белгија

2004-2005 Носител на проект од областа на одбранбената дипломатија

                  за потреби на МО и учество во проектот

                 „Безбедносна Дипломатија“ за потребите на МВР

Пензиониран генерал на АРМ од есента 2005 година.

 Од 2005 година претседател на Здружението на ветерани и резервисти

во одбраната и безбедноста на Република Македонија

Од 2008 година претседател на Здружението на дипломирани студенти од

Република Македонија на НАТО колеџот во Рим

 Контакт:

тел: 070 302798, 078 306798

(e-mail)

ilija.nikolovski@obedinetipenzioneri.mk